گوی و میدان نمایش بزرگتر

گوی و میدان

محصول جدید

فلش کارت حماسه سیاسی اجتماعی

جزییات بیشتر

60,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

سى سال است ما در مقابل فشارهاى آمريكا ايستاده‌ايم، ملت‌هایی هم هستند كه سى سال تسليم آمريكا شدند و نسبت به ما در زمینه های متعددى عقبند. ما بدى نديديم از ايستادگى، از مقاومت؛ مقاومت، نيروى درونى يك ملت را احيا می‌کند و به فعليت می‌رساند. فلش کارت گوی و میدان به برخی از مباحث اقتصادی از نگاه رهبر فرزانه انقلاب می پردازد. موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی، بحث تحریم ها، نگاه تاریخی به استکبار، نگاه به تولید داخلی و ... در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است. مباحث در قالب جملاتی کوتاه و همراه با تصاویری متناسب با هر یک از موضوعات آورده شده است.