قطره ای از دریا نمایش بزرگتر

قطره ای از دریا

محصول جدید

سی یه حکمت،یک دریا معرفت

جزییات بیشتر

30,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

قرآن کتاب هدایت و تربیت انسان است. مفاهیم کوتاه و رسای قرآن، شخصیت بلند اشرف مخلوقات را خطاب قرار می دهد، آن را به سوی معارف خود فرا می خواند، تا آیات آن را تلاوت کند، بفهمد، به قلبش بچشاند و در رفتار و زندگی خود جاری نماید. فلش کارت قرآنی « قطره ای از دریا » برخی از معارف اخلاقی- تربیتی قرآن را، در قالب آیاتی کوتاه، گلچین کرده و با ترجمة روان در اختیار خواننده قرار می دهد. در مورد مضمون هر آیه تصاویر مناسبی در پشت هر کارت آورده شده است که به فهم مفاهیم و مصادیق آیه کمک می کند.