مجموعه نمایشگاهی مظهر اقتدار نمایش بزرگتر

مجموعه نمایشگاهی مظهر اقتدار

محصول جدید

300,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

یکی از ضرورت های جهان امروز، داشتن بینش سیاسی صحیح مبتنی بر شناخت دقیق است. یکی از راههای دستیابی به این شناخت، مطالعه درباره انواع حکومت ها و شیوه های حکومت داری است. مجموعه نمایشگاهی «مظهر اقتدار» قصد دارد بینش سیاسی مخاطبان خود را در این زمینه تعمیق ببخشد. این مجموعه نمایشگاهی در شش فصل به این موضوع می پردازد.

فصل اول این مجموعه، به بیان کلیاتی درباره حکومت پرداخته است. فصل دوم به معرفی انواع حاکمیت ها و شیوه حکومت در برخی از کشورها می پردازد. از فصل سوم تا فصل پنجم این مجموعه، منحصرا به شیوه حکومت در انقلاب اسلامی و آثار داخلی و خارجی آن و جایگاه رهبری در نظام اسلامی و چگونگی تعیین رهبر بوسیله مجلس خبرگان رهبری می پردازد. فصل ششم این مجموعه نیز، خاطراتی از دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را که توسط اشخاص گوناگون نقل شده، بیان می کند.