اصول و قواعد روش تحلیل سیاسی نمایش بزرگتر

اصول و قواعد روش تحلیل سیاسی

محصول جدید

30,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

مسائل سیاسی را می توان بر اساس فرمول های مشخص و ثابتی تحلیل کرد و آن ها را قاعده مند، نظام مند و روش مند ساخت.

محصول فرهنگی « اصول و قواعد روش تحلیل سیاسی» که در قالب لوح فشرده تصویری و کتابچه تهیه شده، مربیان و متولیان تربیتی را با این اصول و قواعد آشنا می­کند.

این محصول سه روش عمده را برای تحلیل سیاسی مطرح و رابطه ی تحلیل سیاسی با تربیت سیاسی نوجوان را تبیین می نماید و برخی از اصول آن را بیان می کند.