مروری بر منظومه فکری تربیتی نوجوانان نمایش بزرگتر

مروری بر منظومه فکری تربیتی نوجوانان

محصول جدید

100,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

این مجموعه شامل پنج CDتصویری و یک کتابچه در زمینه تبیین اهداف فکری –تربیتی نوجوان است .منظومه فکری تربیتی نوجوان عبارت است از اهداف و افق های فکری –تربیتی که مربیان و متولیان تربیتی باید مسیر تربیت نوجوان را براساس آن ترسیم نمایند .این مجموعه در یک نگاه سیستمی به ابعاد انسان، درصدد آن است که مدیریت تربیتی نوجوان را مستند به اهداف تربیتی اسلام نماید، تا مربیان بتوانند تمام برنامه ها ، فعالیت ها و سیر تربیتی خویش را متناسب با این اهداف انتخاب کنند.