شیوه ها و قواعد مواجهه با تحولات بلوغ نمایش بزرگتر

شیوه ها و قواعد مواجهه با تحولات بلوغ

محصول جدید

ویژگی ها و نیازهای جسمی،جنسی،روحی و معنوی دوران بلوغجزییات بیشتر

30,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

شیوه ها و قواعد مواجهه با تحولات بلوغ در دوران نوجوانی از دغدغه های مربیان و متولیان تربیتی از یکسو و نوجوانان از سوی دیگر است . این لوح فشرده با بیانی شیوا در صدد تبیین تحولات بلوغ در دوران نوجوانی ، راه کارهای توانمند سازی نوجوان در مواجهه با شرایط و تحولات بلوغ ،راه کارهای شخصیت شناسی نوجوان و... می باشد. لذا این لوح فشرده مربیان را برای این مواجهه تجهیز می نماید.