نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره ششم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره ششم - تیر و مرداد 93

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

تربیت

 زلال اندیشه(مبادی اخلاق و تربیت توحیدی2)/ آموزش قلب محور(درآمدی بر آسیب شناسی تربیت رایج)/چرا عمل نمی کنیم؟(بایسته های تبدیل آگاهی به عمل در تربیت1)/

مهارت

ارتباط مؤثر، کلید همدلی(فنون  و مهارت های راهنمایی و مشاوره/ روش های تربیت دینی/ مهارت ارتباط(بررسی راهکارهای ارتباط موثر)/شیوه های تعلیم و تربیت در قرآن/مشاوره با اهل فن(مصاحبه با حجت الاسلام کاظمی)/

تشکل

اخوت اسلامی خط وصل تشکل اسلامی(بایسته های تشکل اسلامی)/دانش آموزان میزبان انجمن اسلامی(نگاهی به جایگاه دانش آموزان در انجمن اسلامی)/ تشکیلات ایمانی( نقش هدف تشکیلات ایمانی بر عناصر آن)/ به وجودش نیاز داریم!(ضرورت عنصر تربیت در تشکیلات)/