نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره هفتم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره هفتم- شهریور93

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

تربیت

چرا از عبادت محرویم؟(بایسته های تبدیل علم به عمل) /چشمه سار دانش(مبانی اخلاق و تربیت توحیدی3)/حماسه اشک و توسل(نقش نیایش و توسل در تربیت توحیدی)/ مربی خود باش!(وظایف معلم و مربی نسبت به خود)

مهارت

مهارت ارتباط کلامی ( فنون و روش های مشاوره2)/ به عادت، عادت نکنیم(بررسی روش تربیتی عادت از دیدگاه امام علی (ع))/اصول راهنمایی (راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسلام)/


تشکل

مسجد مادر تشکل ها(مصاحبه با حجت الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع)/ بایسته های تشکل ( سازمان یافتگی و نظم)/ فهرستی از تجربه(مبحثی پیرامون مدیریت در تشکل های دینی)/شخصیت در تشکل(تشکل های و نیازهای رشد نوجوانان)/