نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره نهم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره نهم- آبان 93

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

در این شماره میخوانید

تربیت

سفره آرایی معنوی(بایسته های تبدیل آگاهی به عمل در تربیت4)/ دفن تربیت در زمین تعلیم(درآمدی بر آسیب شناسی تربیت رایج3)/ما و آثار صنع(تاملی در رابطه هستی شناسی و مقوله تربیت)/کتاب هایی که میسوزند بدون کبریت(فرهنگ کتاب خوانی با نگاهی به کلام و سیره مقام معظم رهبری)/ سهم اتحادیه انجمن های اسلامی در نهضت کتابخوانی(بازخوانی دیدگاه های حجت الاسلام حاج علی اکبری درباره کتاب و کتابخوانی)/ کتاب و آدم ها/ مربیبرای جذب مخاطبباید در عرصه عمل، پیشتاز باشد(برسی ابعاد تربیت سیاسی در گفتگو با محمد صادق کوشکی)

مهارت

رنگ رخساره خبر میدهد... (فنون و مهارت های راهنمای و مشاوره4)/مربی راه نما، راهنمای مربی(تریبون آزاد مربیان)/

تشکل

از تشکل دینی جامعه دینی حاصل می شود(ریشه یابی خاستگاه تشکل و مفهوم شناسی تشکل دینی)/ هیأت به مثابه یک سیستم(ساختار شناسی هیأت های حسینی با نگاهی به هیأت های دانش آموزی انصار المهدی(عج) ) / تشکل راه است، نه هدف(چگونگی رابطه فرد با تشکل)

الگوی تعالی

پرورش بر مدار آفرینش( مروری بر تفاوت های تکوینی و شخصیتی  زنان از مردان )/ سرگردان در میان دو جاهلیت(گزارشی از کتاب «زن، ستم تاریخی، ستم برابری»)/