نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره دهم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره دهم

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

تربیت

سامانه محاسبه دینی(بایسته های تبدیل آگاهی به عمل در تربیت 5)/ تربیت و ولایت الهی(مبادی و مقدمات تربیت و اخلاق توحیدی)/پاسخ های بی خاصیت(درآمدی بر اسیب شناسی تربیت رایج 5)/ نبینی باغبان چون گل بکارد(نگاهی به عناصر ارتباط یاری بخش)/انسان با قید ایمان(بررسی جایگاه مربی در تربیت اخلاقی1)/

مهارت

از جاده همدلی(فنون و مهارت های راهنمایی و مشاوره5)/ تریبون آزاد نشریه راه نما( آیینه ای برای دیدگاه های مربیان اتحادیه)/سوز و ساز فرصت ها (11 نکته درباره مهارت برنامه ریزی و مدیریت زمان)/حماسه درمانی

تشکل

تشکل مکمل(تعامل تشکل با خانواده)/از شیعه کوفی تا شیعه کربلایی(ساختارشناسی هیأت های حسینی با نگاهی به هیأت های دانش آموزی انصار المهدی)/کار جمعی و جمع کارآ!(بررسی ماهیت، برکات و آسیب های کار گروهی)/انقلاب اسلامی هم با تشکیلات پیروز شد(گزارشی از کتاب کار باید تشکیلاتی باشد)/

الگوی تعالی دختران

حقوق زنان و مردان، تساوی یا تشابه؟( /گزارشی از کتاب«درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام(بررسی مقایسه ای دیدگاه اسلام و غرب)»)/