نشریه راه نما نمایش بزرگتر

نشریه راه نما- شماره دوازدهم

محصول جدید

ماه نامه معرفتی- آموزشی مربیان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

شماره دوازدهم- 1394

فروش: نسخه الکترونیکی نشریه

جزییات بیشتر

10,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

تربیت

یادداشتی بر تربیت رسانه ای/ یاور درماندگان/مربی خویش باش!/نگاهی جهانی از دریچه یک/دانش آموزان در بوته آزمایش/چگونه یک مربی بد باشیم؟/
 

مهارت

بندبازها را هل ندهید!/راهکارهای ارتباط با نوجوانان/خدا که می بیند/اصول پاسخ گویی به پرسش/فرم مراحل طرح بحث جلسات/مهارت های کلاس داری/بال بگشای/

تشکل

کارکسان/نمونه ای از یک تشکل اخوتی/دوستی کی آخر آمد؟!/تشکلی برای مبارزه/پیشگام لحظه ها/

الگوی تعالی دختران

آموزش و جنسیت/دختر منهای دختر/زنی با کلاه ایمنی/