قالب تشکل تشکل غالب نمایش بزرگتر

قالب تشکل تشکل غالب

محصول جدید

قالب تشکل ،تشکل غالب؛ اولین درسنامه تشکل اسلامی

جزییات بیشتر

96,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

این کتاب که با قلمی تحلیلی و علمی نگاشته شده است، نوشتاری نسبتا جامع در موضوع تشکل اسلامی است و برای ارتقاء علمی مربیان و متولیان تربیتی درفعالیت های گروهی و تشکلی مناسب است. که در طی یک سال به چاپ دوم رسیده است.

عناوین این کتاب عبارتند از :آشنایی با واژگان و اصطلاحات مرتبط با تشکل ،رفتار تشکیلاتی در سیره معصومین ،ضرورت ایجاد تشکل های اسلامی ،زمینه ها و عوامل موثر در شکل گیری تشکل اسلامی ،جایگاه مدیریت و رهبری در تشکل اسلامی ،اصول و ارزش های حاکم بر تشکل اسلامی ، موانع شکل گیری تشکل اسلامی و آسیب شناسی تشکل اسلامی .