تشکل شور و شیرین

محصول جدید

نیم نگاهی به تقوای تشکیلاتی

جزییات بیشتر

130,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

یک تشکل خوب و مومنانه، دارای ویژگی ها و مناسبات و دقت هایی است که بدون شناخت آن ها نمی توان به سر منزل مقصود رسید و به هدف نایل آمد. این ویژگی ها، وقتی روشن تر می شود که نسبت آن ها با سوی دیگر و متضاد آن نیز دیده شود. کتاب «تشکل شور و شیرین» در مورد همین ویژگی ها و صفات در تشکل های حق و باطل است. وقتی ویژگی های متناسب این دو تشکل در کنار هم دیده می شود، راحت تر می توان تشخیص داد که هر مجموعه ای کجای مدار حق و باطل ایستاده است.