فردای روشن نمایش بزرگتر

فردای روشن

محصول جدید

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی در بیانات رهبر فرزانه انقلاب (دام ظله)

جزییات بیشتر

15,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

این کتاب که برای استفاده مربیان و متولیان تربیتی، در پی گیری اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی در فعالیت تربیتی، تدوین شده ،به بررسی چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی در بیانات رهبر فرزانه انقلاب می پردازد.در ابتدای این نوشتار، متن چشم انداز آورده شده و سپس مباحثی چون تعریف، اهمیت، لزوم آشنایی، فایده، راه رسیدن، اهداف و موانع آن بیان شده است؛ همچنین به نقش جوانان در تحقق چشم انداز اشاره شده است .