افق روشن نمایش بزرگتر

افق روشن

محصول جدید

جستاری در چشم اندازه بیست ساله ایران اسلامی

جزییات بیشتر

15,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

جستاری در چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی موضوع کتاب «افق روشن » است . این کتاب با ترسیم نموداری چشم انداز جمهوری اسلامی ، به تبیین و توضیح مفاهیم ، مبانی و شاخصه های سند چشم انداز می پردازد . این کتاب بیشتر برای مربیان و متولیان تربیتی در راستای آشنایی با اهداف انقلاب اسلامی مناسب است ؛ البته افق روشن را می توان به نوجوانان تشکل های اسلامی –انقلابی نیز پیشنهاد نمود .