درآمدی بر الگوی تعالی دختران نمایش بزرگتر

درآمدی بر الگوی تعالی دختران

محصول جدید

140,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

این کتاب نمایی از «الگوی تعالی دختران» را از منظر آیات و روایات اهل بیت (علیه السلام) به تصویر می کشد. عوامل و الگوهای مختلفی می تواند بر مسیر حرکت دختران در زندگی تأثیر داشته باشد. جناب آقای حاج علی اکبری نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، با مبنا قراردادن الگوی اسلامی رشد و تعالی دختران، به بررسی ضرورت ها و روش های دست یابی به الگوی تعالی دختران، می پردازد و نقش ها و وظایف دختر مسلمان را به تصویر می کشد. این کتاب برای ارتقاء فکری مربیان و متولیان تربیتی مناسب است.