مائده ای از ملکوت نمایش بزرگتر

مائده ای از ملکوت

محصول جدید

تبیین عوامل موفقیت، در برداشتی از آیه سی و پنج سوره مائده

جزییات بیشتر

34,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

این کتاب، با برداشتی از آیه ی 35 سوره مائده، به تبیین ابعاد موفقیت از منظر قرآن می پردازد . برای انس بیشتر و بهتر نوجوانان و مربیان با قرآن، انتخاب آیات متناسب با دغدغه ها و نیاز های آنان مهم است، بدین خاطر در این نوشتار، با انتخاب آیه ای مناسب، به مباحث ذیل پرداخته شده است : قرآن کتاب رستگاری ، اسلام و اجتماع، ایمان ریشه موفقیت، تقوا رکن موفقیت، ولایت معصومین روح موفقیت، جهاد راهبرد موفقیت.