فصل پنجم زندگی نمایش بزرگتر

فصل پنجم زندگی

محصول جدید

بررسی ساخت شخصیتی انسان مومن و جامعه اسلامی با نگاهی به آیه 200 سوره آل عمران

جزییات بیشتر

50,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

ایمان، شکیبایی، پایداری، استحکام پیوند ها و تقوا، پنج مولفه بسیار مهم برای تشکیل جامعه ایمانی است.

کتاب فصل پنجم زندگی به شرح و توضیح آیه 200 سوره آل عمران برای مربیان، متولیان تربیتی می پردازد. موضوع این کتاب که مربوط به روابط اجتماعی است، دغدغه ی فعالان تشکل اسلامی است. این نوشتار بحث خویشتن داری فردی و پایداری اجتماعی و ضرورت استحکام پیوند های اجتماعی و حاکمیتی جامعه اسلامی را مطرح کرده و در پایان نگاه توحیدی را لازمه همه حرکت های فردی و اجتماعی برای دستیابی به رستگاری دانسته است.