زندگی با طعم ایمان و عمل نمایش بزرگتر

زندگی با طعم ایمان و عمل

محصول جدید

سبک زندگی مومنانه با نگاهی به آیه 200 سوره آل عمران

جزییات بیشتر

22,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

طعم زندگی آدم ها مربوط به سبک زندگی آن ها است. دو رکن اساسی طعم زندگی انسان مومن، ایمان به خدا و عمل صالح است.              کتاب « زندگی با طعم ایمان و عمل» در مورد سبک زندگی در جامعه ایمانی از منظر آیه 200 سوره آل عمران است. جوانان و نوجوانان با مطالعه متن های کوتاه این کتاب با ابعاد زندگی مومنانه همچون صبر و شکیبایی فردی، پایداری و استقامت اجتماعی، پیوند و انسجام بر محور ایمان و ... آشنا می شوند.