باغبان خود باش نمایش بزرگتر

باغبان خود باش

محصول جدید

نیم نگاهی به آیه 105 سوره مائده

جزییات بیشتر

85,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

بدون تردید با غفلت از تربیت خود، هیچ‌گاه نمی‌توان بر کرسی تربیت دیگران نشست. احساس وظیفه در مقابل اصلاح جامعه و دیگران بدون احساس وظیفه در برابر خود، فریبی است که شیطان آن را با هدف غفلت از خود مدام تکرار می‌کند. در حالی که اگر نگران جامعه و دیگران هستیم، گام نخست اصلاح شخصیت خود است. شخصیت تربیت نشده هیچ‌گاه نمی‌تواند در تلاطم امواج جامعه خود را حفظ کند و به راستی کسی که شنا نمی‌داند چگونه نجات غریق خواهد بود!

کتاب « باغبان خود باش» این مسئولیت در نگاه دینی را با نگاهی به آیه یکصد و پنجاه سوره مبارکه مائده بررسی می کند.