آنهایی که می آیند نمایش بزرگتر

آنهایی که می آیند

محصول جدید

ویژگی های جامعه آرمانی برگرفته از آیه سال 54 سوره مائده

جزییات بیشتر

75,000 ریال بدون مالیات.

پیشخوان ملی کتاباران
پیشخوان ملی کتاباران

اطلاعات بیشتر

آیه 54 سوره مائده، از معدود آیات قرآن کریم است که ناظر به آینده حیات اسلام و مسلمانان سخن می گوید. روایت شده بعد از نزول این آیه، پیامبر دستی بر شانه سلمان فارسی زدند و فرمودند: مراد از این آیه، قوم این مرد هستند.

«آنهایی که می آیند»، کتاب تمرین تدبّر بر اساس ویژگی های جامعه آرمانی است. نوجوان و جوان با اجرای تمرین های این کتاب می آموزد که باید چگونه با آیات قرآن ارتباط برقرار کرده و به دنبال کشف مفاهیم متناسب با نیازهای خودش باشد.

«آنهایی که می آیند» به جای آنکه مفاهیم قرآنی را مانند ماهی آماده شده برای خوردن به دست مخاطب بدهد، ماهیگیری را به نوجوان و جوان آموزش می دهد.

مخاطب با اجرای تمرین های این کتاب، شیوه ارتباط گیری با قرآن را برای استفاده از مفاهیم مورد نیاز خود، می آموزد.