شرایط و ضوابط ارسال

1. ارسال سفارشات بعد از تایید پرداخت وجه امکان پذیر خواهد بود

2. هزینه ارسال محصول به عهده سفارش دهنده میباشد.

3. سفارشات حداکثر ظرف مدت سه روز کاری برای خریدار ارسال می گردد.

4. بعد از ارسال سفارش کد پیگیری مرسوله به خریدار اعلام می گردد.