کلیه حقوق مادی و معنوی محصولات مربوط به مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان وابسته به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می باشد.